Privacy

Ook voor MRTO Vledderveen geldt m.i.v. 2018 de Wet op de privacy.

Op deze pagina kunt u lezen hoe wij deze naleven.

Van leden houden wij in een ledenlijst bij:
Naam, adres, woonplaats en eventueel, wanneer verstrekt, emailadres en/of telefoonnummer.

Van deelnemers aan wedstrijden houden wij bij:
Naam en transpondernummer

Van dagpasrijders houden wij niets bij.

Alle gegevens worden centraal in het secretariaat bijgehouden en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, voor welk doeleinde dan ook.
Tevens ligt er een geprinte versie van de ledenlijst, met naam en adres in de kantine, ter controle op het daadwerkelijke lidmaatschap, bij het gebruik van de accommodatie door betreffende, tijdens trainingen en wedstrijden.

Na verloop van 2 jaar worden oude gegevens verwijders uit ons bestand.

U heeft recht op inzage in onze gegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij het secretariaat.
Onder toezicht van de secretaris kan u de gegevens inzien die wij van u hebben opgeslagen c.q. die op u van toepassing zijn.