Welkom bij MRTO 

Iedere vereniging draait op vrijwilligers. Ook MRTO Vledderveen. Wil je leuke wedstrijden zien en je inzetten voor een club, dan ben je altijd welkom bij MRTO Vledderveen. Meld je aan via info@mrto.nl  en we zullen zeker gebruik willen maken van je diensten

Voor actuele informatie en nieuws kijk ook op:  

Clubwedstrijd cross

Inschrijving voor de clubwedstrijd cross (15-7) kan via mailadres inschrijving@mrto.nl
Graag even erbij vermelden;

  • Naam
  • Rijnummer
  • Transpondernummer
  • Klasse

Terrein open vanaf 16:00

Melden inschrijving vanaf 17:00

Training vanaf 18:00

Nieuws

M.i.v. 1 juni 2020 heeft MRTO Vledderveen een nieuw bestuur:

Dit nieuwe bestuur bestaat uit:

Adres secretariaat: Landbouwstraat 2B, 9648 GB te Wildervank.

OPENINGSTIJDEN

Openingstijden vanaf 1-7-2020:

Jeugd t/m 12 jaar en beginners:

woensdag     16:00 tot 18:30
zaterdag        11:00 tot 13:00
zondag          11:00 tot 13:00

Jeugd vanaf 13 jaar en gevorderden:

woensdag     18:30 tot 21:00
zaterdag        13:00 tot 17:00
zondag          13:00 tot 17:00

Foto van de maand

Mail jouw foto ook naar info@mrto.nl en misschien zie je hem hier terug!

Huisregels

Nu het seizoen bijna begint, willen we graag dat iedereen even de huisregels weer tot zich neemt. Dat scheelt frustratie bij zowel bezoekers, als vrijwilligers.

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals hier op de website staat vermeld. Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).

Voor de duidelijkheid willen we nogmaals vermelden, dat iedereen die gebruik maakt van 1 of meerdere banen op de accommodatie, in het bezit is van een geldige EN toonbare basis sportlicentie c.q. startbewijs. Ongeacht of je nu 4 jaar oud, of 80 jaar oud bent en of je 3x per week wilt rijden, of het maar 1x ,,even” wilt proberen. Geen licentie of startbewijs, is NIET rijden! N.b.! Dit geldt ook voor passagiers van een zijspan.

De basis sportlicentie c.q. het startbewijs, dien je zelf, voorafgaande aan een training, via de website van de KNMV te regelen. Ook de daglicenties vooraf zelf regelen. Dat kan, helaas, niet bij ons in het clubgebouw.

Tevens zijn alleen motoren toegestaan die voldoen aan het technisch reglement KNMV.


Sponsors