24-05-2015.

Geplaatst zaterdag 23 mei 2015

Even voor de goede orde, indien er nog geen mededeling op de MRTO site staat ( wat andere mensen op bv facebook zetten, kunnen wij niets aan doen) ga er dan niet vanuit dat de banen dan open c.q. gesloten zijn. Niemand van het bestuur woont op de accommodatie dus bij wisselende weersomstandigheden kan het zijn dat een mededeling later op de site komt.
Voorkom teleurstelling en verspilling van brandstof!

Geplaatst zaterdag 23 mei 2015

Zondag 24 mei zijn we gesloten ivm pinksteren.

Geplaatst zondag 19 oktober 2014

Gelieve aan een ieder om m.b.t. openingsdagen en openingstijden hierover niet de bestuursleden afzonderlijk te gaan bellen maar om op de website te kijken, daar deze altijd gelijk na een beslissing over openingstijden en openingsdagen wordt bijgewerkt.

Voor andere zaken, of dringende zaken (die niet op de site vermeld staan) is bellen geen probleem!

Bestuur MRTO

Geplaatst vrijdag 3 mei 2013

- Gebruik van milieumat is verplicht voor iedereen!! 

- In het rennerskwartier mag niet worden gereden, maar moet je lopen!!

- Op de grasbaan rij je zonder voorrem en met dodemanskoord!!

- Op de speedwaybaan is een dirt reflector verplicht!!

Wat ergens anders wel mag, is niet relevant. Op de accommodatie van MRTO , hou je je aan deze regels, of je wordt verzocht te vertrekken!! 

 

Mvg.

Het bestuur

 

Geplaatst zondag 13 maart 2011

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals elders op de website staat vermeld.  Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).