08-02-2016.

Geplaatst dinsdag 2 februari 2016

Op 13 februari is de feestavond 2016 /  huldigingsavond 2015 in eetcafé ‘T Gerak te Onstwedde!

Aanvang 20.00 uur!

Leden, vrijwilligers, prijswinnaars en motorsport liefhebbers zijn welkom!

Geplaatst dinsdag 2 februari 2016

Kalender 2016 is bijgewerkt en staat op de site!!

Geplaatst woensdag 2 december 2015

Met ingang van 2016 is er een nieuwe motorsportlicentie: de KNMV Basis Sportlicentie.
De oude districtslicentie krijgt een nieuwe naam en meteen een lagere prijs van € 60,-

Van het bedrag van € 60,- gaat € 10 naar een club van jouw keuze! Wij gaan er vanuit dat jij kiest voor MRTO Vledderveen! Als tegenprestatie zullen we in 2016 de bedragen voor dagpassen en lidmaatschappen niet verhogen!

N.b! Op de baan de licentie aanvragen en gelijk rijden is in 2016 dus absoluut niet meer mogelijk!

Geplaatst dinsdag 10 november 2015

Vanaf 14 november is de accommodatie gesloten voor trainingen!

Uiteraard zitten wij niet stil en zullen jullie ook komende winter van ons horen, want de ledenvergadering komt binnenkort en er komt nog een feestavond voor de prijswinnaars in de diverse competities!

Tijdens de winter gaan we het nodige onderhoud aan accommodatie en machinepark uitvoeren en we hopen jullie in het voorjaar van 2016 weer te mogen begroeten!

Geplaatst zondag 19 oktober 2014

Gelieve aan een ieder om m.b.t. openingsdagen en openingstijden hierover niet de bestuursleden afzonderlijk te gaan bellen maar om op de website te kijken, daar deze altijd gelijk na een beslissing over openingstijden en openingsdagen wordt bijgewerkt.

Voor andere zaken, of dringende zaken (die niet op de site vermeld staan) is bellen geen probleem!

Bestuur MRTO

Geplaatst vrijdag 3 mei 2013

- Gebruik van milieumat is verplicht voor iedereen!!

- In het rennerskwartier mag niet worden gereden, maar moet je lopen!!

- Op de grasbaan rij je zonder voorremschijf en zonder remhendel!!

- Op de speedwaybaan is een dirt reflector verplicht!!

Wat ergens anders wel mag, is niet relevant. Op de accommodatie van MRTO , hou je je aan deze regels, of je wordt verzocht te vertrekken!!

Mvg.

Het bestuur

Geplaatst zondag 13 maart 2011

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals elders op de website staat vermeld.  Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).