25-07-2016.

Geplaatst vrijdag 22 juli 2016

De gehele acommodatie   is het weekend geopend

zaterdag  van 13:00  tot  17:00 uur

en zondag vanaf 11:00  tot  13:00  voor de 50 cc 65 cc 85 cc

vanaf  13:00  tot   17:00   uur   voor iedereen

Geplaatst dinsdag 3 mei 2016

De afgelopen weken hebben we genoten van de drukte op openingsdagen, maar hebben we ook e.e.a. geconstateerd als het gaat om de regels.. Dus maar ff opfriscursus:

- Gebruik van milieumat is verplicht voor iedereen!!

- In het rennerskwartier mag niet worden gereden, maar moet je lopen!!

- Op de grasbaan rij je zonder voorreminstallatie ( hendel/schijf) tenzij de schijf is afgedekt.

- 50/65/85 c.c. rijden niet op de grasbaan tegelijk met grote klasses en maximaal 10 rijders tegelijk in de baan.

- Zijspan op de speedwaybaan is ALLEEN voor leden!!

En als laatste en wel de belangrijkste: Opmerkingen en instructies van de aanwezige officials dien je op te volgen en wel zonder discussie, want wat ergens anders wel mag, is niet relevant. Op de accommodatie van MRTO , hou je je aan deze regels, of je wordt verzocht te vertrekken!!

Mvg.

Het bestuur

Geplaatst woensdag 2 december 2015

Met ingang van 2016 is er een nieuwe motorsportlicentie: de KNMV Basis Sportlicentie.
De oude districtslicentie krijgt een nieuwe naam en meteen een lagere prijs van € 60,-

Van het bedrag van € 60,- gaat € 10 naar een club van jouw keuze! Wij gaan er vanuit dat jij kiest voor MRTO Vledderveen! Als tegenprestatie zullen we in 2016 de bedragen voor dagpassen en lidmaatschappen niet verhogen!

N.b! Op de baan de licentie aanvragen en gelijk rijden is in 2016 dus absoluut niet meer mogelijk!

Geplaatst zondag 19 oktober 2014

Gelieve aan een ieder om m.b.t. openingsdagen en openingstijden hierover niet de bestuursleden afzonderlijk te gaan bellen maar om op de website te kijken, daar deze altijd gelijk na een beslissing over openingstijden en openingsdagen wordt bijgewerkt.

Voor andere zaken, of dringende zaken (die niet op de site vermeld staan) is bellen geen probleem!

Bestuur MRTO

Geplaatst zondag 13 maart 2011

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals elders op de website staat vermeld.  Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).