30-03-2015.

Geplaatst vrijdag 27 maart 2015

Gehele accommodatie is vandaag gesloten!

Geplaatst vrijdag 20 maart 2015

Nadat we  al een vooraankondiging hebben gedaan, kunnen wij mededelen dat de clubs MC Flying Boetoe, BMCC Westerbork & MC Beilen, MC Delfcross , MSV Motodrome, MRTO Vledderveen, MC Marum en MC Veendam zich hebben verenigd en in 2015 als vervanger van de DMX competitie, een eigen competitie gaan organiseren.

De  MX Noord Cup!

De leukste MX competitie van het Noorden!!

Bijna alle reeds voor 2015 geplande DMX-wedstrijden van deze genoemde clubs zullen nu worden verreden als wedstrijden om de MX Cup Noord. Uitzondering op de eerder gepubliceerde kalender is MC Prikkedam. MC Prikkedam heeft besloten om haar activiteiten onafhankelijk van en niet-meetellend voor de MX Noord Cup te organiseren. De eerste wedstrijd van de MX Noord Cup competitie zal dus op 11 april in Joure zijn.

Ook MRTO Vledderveen zal in 2015 in deze competitie 2 wedstrijden organiseren. Op de website pagina Kalender 2015 kun je deze data terugvinden, samen met alle andere activiteiten van jouw club!

Geplaatst woensdag 25 februari 2015

Rijders die hun district licentie per bank hebben betaald, moeten zsm het aanvraagformulier naar mij opsturen omdat ik anders geen licentie kan maken. Dit aanvraagformulier is te downloaden op de knmv site en moet helemaal ingevuld worden, ondertekend en graag een pasfoto erbij.

DUS ZONDER INGELEVERD FORMULIER GEEN LICENTIE !!!!!!

mvg Henk Korte

Geplaatst zondag 19 oktober 2014

Gelieve aan een ieder om m.b.t. openingsdagen en openingstijden hierover niet de bestuursleden afzonderlijk te gaan bellen maar om op de website te kijken, daar deze altijd gelijk na een beslissing over openingstijden en openingsdagen wordt bijgewerkt.

Voor andere zaken, of dringende zaken (die niet op de site vermeld staan) is bellen geen probleem!

Bestuur MRTO

Geplaatst vrijdag 3 mei 2013

- Gebruik van milieumat is verplicht voor iedereen!! 

- In het rennerskwartier mag niet worden gereden, maar moet je lopen!!

- Op de grasbaan rij je zonder voorrem en met dodemanskoord!!

- Op de speedwaybaan is een dirt reflector verplicht!!

Wat ergens anders wel mag, is niet relevant. Op de accommodatie van MRTO , hou je je aan deze regels, of je wordt verzocht te vertrekken!! 

 

Mvg.

Het bestuur

 

Geplaatst zondag 13 maart 2011

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals elders op de website staat vermeld.  Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).