31-01-2015.

Geplaatst dinsdag 13 januari 2015

De accommodatie is gesloten tot naar verwachting medio maart, maar daarom zitten we niet stil!

Zaterdag 7 februari: 20.00 uur Feestavond / Huldigingsavond 2014/2015, voor leden, prijswinnaars, vrijwilligers en genodigden!

Geplaatst vrijdag 31 oktober 2014

De districtslicenties voor 2015 kunnen worden aangevraagd!

Deze zijn geldig van 1 november 2014 t/m 31 december 2015!

In verband met stijging van premies die worden doorberekend aan de KNMV, is de prijs licht gestegen: € 75.00

Bij aanvraag graag een goede pasfoto meenemen!

Aanvragen kan dit weekend in de kantine bij MRTO en dan wordt de licentie thuisgestuurd, of na dit weekend contact opnemen met H. Korte!

Geplaatst zondag 19 oktober 2014

Gelieve aan een ieder om m.b.t. openingsdagen en openingstijden hierover niet de bestuursleden afzonderlijk te gaan bellen maar om op de website te kijken, daar deze altijd gelijk na een beslissing over openingstijden en openingsdagen wordt bijgewerkt.

Voor andere zaken, of dringende zaken (die niet op de site vermeld staan) is bellen geen probleem!

Bestuur MRTO

Geplaatst vrijdag 3 mei 2013

- Gebruik van milieumat is verplicht voor iedereen!! 

- In het rennerskwartier mag niet worden gereden, maar moet je lopen!!

- Op de grasbaan rij je zonder voorrem en met dodemanskoord!!

- Op de speedwaybaan is een dirt reflector verplicht!!

Wat ergens anders wel mag, is niet relevant. Op de accommodatie van MRTO , hou je je aan deze regels, of je wordt verzocht te vertrekken!! 

 

Mvg.

Het bestuur

 

Geplaatst zondag 13 maart 2011

Voor ieder die de accommodatie betreedt ( met welk doel ook) geldt het reglement van M.R.T.O. Vledderveen, zoals elders op de website staat vermeld.  Een ieder die de accommodatie betreedt, is verplicht zich hieraan te houden. Bij overtreding beslist het bestuur of hieraan een sanctie wordt verbonden voor desbetreffende(n).